فرم آبشار گونه بونسای

بونسای امپایر.هرس بونسای.فرم دهی بونسای

بونسای امپایر.هرس بونسای.فرم دهی بونسای
سلام به همراهان عزیز سایت بونسای ایران . پیامها و ایمیلهای فراوانی مبنی بر اینکه چگونه یک بونسای تربیت کنیم ، چگونه بونسای خود را هرس نماییم ، انواع فرمهای بونسای و .... همه و همه در رابطه با شکل های ظاهری بونسای بوده اند که ما را مجاب کرد تا آموزش بونسای امپایر یا بونسای دیاگرام را بصورت تصویری برای شما درج نماییم. اصولا برای ساخت و انجام هرکاری متدی وجود دارد که شامل متدهای اماتوری و پیشرفته اند و همچنین متد اصلی که بیانگر ریشه و بنیه کار است . ما در اینجا حدودا به 15 فرم زیبا و اصیل بونسای اشاره خواهیم کرد و با تصویر نشان میدهیم. بدین وسیله هم میتوانید در ایجاد و تربیت و هم در هرس و ف...
Read More