سمپاشی شفلرا

شفلرا Schefflera

شفلرا Schefflera
نام انگلیسی :  Umbrella Tree  یا Octopus Tree – Australian ivy palm نام علمی :  Schefflera actinophylla خانواده :  Araliaceae یکی از گیاهان اپارتمانی بسیار محبوب درمیان گیاه دوستان ، شفلرا است . این گیاه مقاوم و زیبا دارای واریته های مختلفی در سرتاسر دنیا میباشد که در ایران نوع سبز و ابلق ان دارای طرفداران زیادی میباشد. خاستگاه این گیاه استرالیا بوده و در انجا شفلرا را به علت شباهت ان به چتر ، درخت چتر مینامند. دراینجا به نکات کلیدی درباره پرورش و نگهداری و تکثیر شفلرا میپردازیم.   آبیاری بونسای شفلرا در مورد آبیاری گیاه شفلرا باید گفت که این گیاه، درکل گیاه پرتوقعی نمی ب...
Read More