سرو ایتالیایی

بن سای سرو ایتالیایی

بن سای سرو ایتالیایی
  نام انگلیسی: Italian Cypress نام علمی: Cupressus Sempervirens تیره: سرویان راسته: کاجیان خاک سرو ایتالیایی، خاک غنی شده است. این گیاه به نو کامل آفتاب نیاز دارد و دمای آن باید ثابت و حداقل 20 درجه فارنهایت باشد. این گیاه را می توان در داخل و خارج از ساختمان نگه داشت، اما باید نور کافی دریافت کند. آبیاری آن مثل آبیاری دیگر بن سای ها ثابت و مشخص نیست، تقریبا هفته ای یک بار به آبیاری نیاز دارد و خاک در فاصله ی هر بار آبیاری باید کمی خشک باشد. در کل گیاهی مقاوم است اما برای رشد و سرسبزی نیاز به آبیاری منظم دارد. بن سای سرو ایتالیایی در مناطق روبرو می روید: لیبی، ترکیه، سوریه،...
Read More